ERU_IMG_3274_crop_foto linkedin event

Ellen Rusman is universitair docent, ontwerper en onderzoeker bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Zij is expert op het gebied van samenwerkend-en netwerkleren, leren in context en formatieve assessment van complexe vaardigheden. Zij is projectaanvrager-en (onderzoeks-) leider van het Viewbrics project. Van Viewbrics (=beoordelingsrubrieken met videovoorbeelden) onderzoeken we of deze in vergelijking met tekstuele rubrieken leiden tot een betere beeldvorming van een vaardigheid en betere feedback tijdens het oefenen. We hopen dat Viewbrics leerlingen in het Voorgezet onderwijs gaan helpen om de vaardigheden presenteren, samenwerken en informatievaardigheden onder de knie te krijgen.

 


rob

Dr. Rob Nadolski is universitair docent bij het Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Zijn belangrijkste interesses liggen op het gebied van onderzoek en ontwerp van competentie-gebaseerd onderwijs en serious games, meer in het bijzonder in het bevorderen van de ondersteuning van het leren middels gebruik van moderne technologieën. In Viewbrics is Rob vooral betrokken bij de vaardigheid presenteren.

 


theo

Theo Janssen is werkzaam bij LVO Parkstad te weten het Sint Janscollege te Hoensbroek. Als docent Science op het tweetalig Vwo en onderwijsontwikkelaar.  Daarnaast is hij ondernemer en geeft hij in die zin leiding aan een groep van 20 werknemers. Formatieve feedback is groot belang als gaat om persoonlijke groei. Viewbrics gaat volgens hem hier een bijdrage aan leveren.

 


guido

Guido van Dijk is werkzaam bij Agora in Roermond als coach en ontwikkelaar. Hij is daarnaast ook werkzaam als promovendus bij het Welten Instituut. Zijn expertise ligt op het gebied van agile leren. Het inzetten van Viewbrics zal leerlingen en coaches van Agora de mogelijkheid geven op een andere manier te reflecteren op de vaardigheden presenteren, indormatievaardigheden en samenwerken.

 


Kevin Ackermans is promovendus binnen het Viewbrics project. Hij is werkzaam bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Zijn focus ligt op de ontwikkeling van complexe vaardigheden door de combinatie en integratie van video en rubrieken. Kevin werkt onder andere aan de theoretische onderbouwing, ontwerprichtlijnen en het effect van het Viewbrics project.


tim

Tim Slot is werkzaam op Agora Roermond. Hij treedt op als coach met leerlingen en binnen het team is hij aangesteld als Scrummaster om het ontwikkelingsproces te helpen begeleiden. Binnen Viewbrics treedt hij voornamelijk op als klankbord vanuit de project gestuurde onderwijspraktijk. Viewbrics biedt een mogelijkheid traditionele formatieve assessments nogmaals kritisch te bekijken en aan te vullen vanuit de hedendaagse praktijk om ze vervolgens ook in te zetten.


jo

Jo Boon is universitair hoofddocent bij het Welten-instituut van de Open Universiteit.  Ze is verantwoordelijk voor onderwijs, scriptie en PhD begeleiding van studenten. Ze doet onderzoek; bijvoorbeeld naar competenties, formeel en informeel leren en het beoordelen daarvan.  Samen met het team hoop ik een bruikbaar en aansprekend instrument te ontwerpen dat het leren en beoordelen van complexe vaardigheden inzichtelijker en leuker maakt.


jeroen

Jeroen Berkhout is werkzaam als AV-regisseur binnen de faculteit PenOW van de Open Universiteit. Hij is voornamelijk bij onderwijsproducties betrokken. Specialisatie daarin is het werk in de Online Studio waar Masterclass-uitzendingen en Webinars live kunnen worden gestreamd. Viewbrics is een project waar de verwachtingen hoog gespannen zijn wat betreft de op te leveren videoproducties.


sander

Sander Metsemakers is werkzaam op het Grotiuscollege Heerlen als docent Nederlands. Daarnaast houdt hij zich bezig met taalbeleid en onderwijsvernieuwingen. Hij is aan het Viewbrics-project verbonden als praktijkdocent. De videorubrieken zullen worden ingezet in de dagelijkse praktijk van het middelbaar onderwijs en zullen daar een goede aanvulling zijn op de huidige (talige) rubrieken.


petra

Petra van der Zee is werkzaam als eerstegraads leraar biologie aan het Grotiuscollege in Heerlen. Naast het verzorgen van de lessen, waaronder NLT lessen, is ze hier betrokken bij  onderwijsontwikkeling en vernieuwing. Voor het Viewbrics project zet zij haar vaardigheid in om wetenschappelijke kennis toe te passen in het onderwijs. Het inzetten van de rubrieken zal een stimulans en versterking zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het werken met rubrieken zal naadloos aansluiten bij de doelstellingen van ons onderwijs.