Sint Janscollege (VO) draagt bij aan onderzoek over formatief toetsen van complexe vaardigheden via rubrieken met videovoorbeelden

Verbeteren videovoorbeelden bij beoordelingsrubrieken de beeldvorming van, feedback op en de beheersing van een complexe vaardigheid bij onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs (VO)? Dat is de centrale vraag binnen het Viewbrics project. De complexe vaardigheden die worden onderzocht zijn: presenteren, samenwerken en informatievaardigheden. Op verzoek van Dr. E. Rusman werd ik (Theo Janssen, docent aan het Sint Janscollege) gevraagd deel te nemen aan het onderzoeksteam dat de videovoorbeelden en de beoordelingsrubrieken ontwikkelt en dit onderzoek gaat uitvoeren.

Na de start in september 2015 is er veel werk verzet. Literatuuronderzoek en videobeelden die we in een klas hebben opgenomen vormde de basis voor de eerste rubriek-versies.

Het onderzoeksteam probeert deze, van videovoorbeelden voorziene rubrieken, digitaal te ontwerpen om zodoende naast het onderzoek, ook voor docenten en leerlingen een werkbaar digitaal beoordelingsinstrument aan te bieden. Leerlingen van de onderbouw VO moeten de rubrieken kunnen begrijpen, zodat we met behulp van dit instrument ook een 360 graden feedbackronde kunnen realiseren. Om te beoordelen of de ontwikkelde rubrieken aansluiten bij de taalvaardigheid van brugklasleerlingen deden we onderzoek in de klas.

img_2368          img_2381

Voor het ontwikkelen van het format en de functionaliteit van het digitale beoordelingsinstrument hebben we ontwerp-sessies gehouden. Gebruikers van dit instrument hebben verschillende rollen. Aan die verschillende rollen worden functionaliteiten gekoppeld. Met Jeroen Storm (expert op het gebied van digitale hulpmiddelen) hebben we gekeken naar de verschillende rollen die personen vervullen tijdens het beoordelingsproces. Welke functies koppel je aan een docent of externe begeleider, welke aan de beoordeelde leerlingen en welke aan leerlingen die mee beoordelen. Allemaal vragen die consequenties hebben voor het te ontwikkelen digitale beoordelingsinstrument.

Vier leerlingen van de bovenbouw van het Sint Janscollege zijn betrokken bij dit onderzoek. Wij hebben hun mening gevraagd over toetsen in het algemeen en formatief en summatief toetsen in het bijzonder. Hun opmerkingen hebben we meegenomen bij het ontwikkelen van de rubrieken. Deze vier leerlingen hebben ook deelgenomen aan het hierboven vermelde een onderzoek naar taalbegrip.

Verder heb ik oriënterende gesprekken gevoerd met diverse instellingen. Een ervan was de afdeling KTM van het Arcus College. KTM staat voor Cultuur , Theater en Media. Wij zagen goede mogelijkheden om samen te werken. KTM kan mogelijk ondersteunen met video-opnames. Ons project is daar met enthousiasme ontvangen, te meer omdat daar ook met beoordelingsrubrieken gewerkt wordt. We moeten nog zien in welke vorm deze samenwerking eventueel gestalte gaat krijgen. Jeroen Berkhout (expert op het gebied van videoproductie), John Hennequin (van Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht)) en Kevin Ackermans (aio-onderzoeker bij het Welten-instituut) zijn samen verantwoordelijk voor de opnames van het videomateriaal die de beoordelingsrubrieken gaan ondersteunen. In ons onderzoeksplan wordt gesproken van twee afzonderlijke videoproducties. De eerste productie zal gemaakt worden door mijn leerlingen die zelf gaan acteren, met als leidraad de scripts van Martijn Daamen, onze scriptschrijver. Deze eerste opnames dienen als basis voor een verbetertraject om zodoende te komen tot een definitieve opname-productie.

Docenten zien gemiddeld 200 leerlingen per week. Het beoordelen van complexe vaardigheden is gezien het aantal leerlingen een hele tijdrovende activiteit. Daarnaast is het moeilijk inzicht te krijgen in de vorderingen van al die leerlingen. Bent u docent VO en vindt u het belangrijk de groei van uw leerlingen te volgen als het gaat om presenteren, samenwerken en informatievaardigheden, dan is dit een project om te volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *