Viewbrics-rubrieken in “leerlingentaal”

Eén van de succesfactoren van rubrieken is of de beschrijvingen van de deelvaardigheden en beheersingsniveaus te begrijpen zijn voor de doelgroep, in ons geval VO-onderbouw leerlingen atheneum/gymnasium. Om dit te testen gaf een klas Gymnasium-leerlingen van het Sint-Janscollege in Hoensbroek feedback op de ontwikkelde  Viewbrics- rubrieken voor de vaardigheden ‘samenwerken’, ‘presenteren’ en  ‘informatievaardigheden’. Leerlingen lazen de rubrieken en stelde andere beschrijvingen voor als ze vonden dat deze gemakkelijker en voor hen begrijpelijker konden worden uitgewerkt.  Dit leverde bij een aantal beschrijvingen waardevolle feedback op.

IMG_2368

Daarnaast vulden leerlingen een vragenlijst in waarin zij hun mening over de rubriek gaven. Het beeld dat daar uit naar voren komt is dat ze de taal in de rubrieken over het algemeen te begrijpen vinden, alhoewel er soms wat moeilijkere woorden waren gebruikt waar dat gemakkelijk eenvoudiger kon. Hiervoor bedachten leerlingen goede oplossingen. Voor zover leerlingen al bekend waren met een vaardigheid en hier een beeld van hadden ‘dekte’ de rubriek dit goed af.  Als leerlingen hier ‘nee’ invulden gaven ze in de toelichting aan dat ze dingen over een vaardigheid uit de rubriek hadden geleerd of dat de vaardigheid bij hen nog grotendeels onbekend was of niet als aparte vaardigheid werd gezien, zoals bijvoorbeeld bij informatievaardigheden. Een ander opvallend resultaat uit de vragenlijst was dat leerlingen sterk verschillende inschattingen maakten van de tijd die ze verwachten nodig te hebben om een andere leerling met behulp van een rubriek te beoordelen. Dit varieert van vijf minuten tot wel drie kwartier.

Reden dus om dit op een later moment
onder de loep te nemen en in de praktijk
uit te testen.                                   IMG_2379

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *